Οδηγίες για ενσωμάτωση των widgets σε Blogger


1. Συνδεθείτε στο blogger με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας και επιλέξτε το blog σας.


2. Πηγαίνετε στη σελίδα διάταξης του blog σας επιλέγοντας "Διάταξη" (ή "Layout" αν χρησιμοποιείτε αγγλικά) από το αριστερό κατακόρυφο menu.


3. Στο γενικό σχέδιο του blog που εμφανίζεται, επιλέξτε το σημείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε widget, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο link "Προσθήκη gadget" ("Add a gadget") - Προτείνεται η δεξιά sidebar για τα περισσότερα widgets που θα βρείτε


4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με όλες τις δυνατές επιλογές


5. Αναζητήστε και κάνετε κλικ στην επιλογή HTML/JavaScript


6. Δώστε έναν τίτλο της επιλογής σας στο widget συμπληρώνοντας το πεδίο "Τίτλος" ("Title"). Στο πεδίο "Περιεχόμενο" ("Content") κάνετε paste τον κώδικα του widget τον οποίο μπορείτε να πάρετε και να αντιγράψετε από τη σχετική σελίδα του sitewidgets.gr . Πατήστε "Αποθήκευση".


7. Το widget έχει προστεθεί, είστε έτοιμοι!